எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 9 November 2014

நகரத்துப் பெண்கள்...
“நகரங்களில்...
எஜமானி பெண்கள்
உடல் பயிற்சி செய்தும்...

வேலைக்காரப் பெண்கள்
வீட்டைப்பெருக்கி,
துணியை துவைத்து,
சமையல் செய்தும்...
ஆரோக்கியமாக 
இருக்கிறார்கள்..!”


          -  K. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment