எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 6 November 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)“சிறு வயதில்
ரயில் பயணங்களில்
மரங்கள்
பின்னால் ஓடுவதாய்
ஆச்சர்யப்பட்டுள்ளேன்.

இப்போது
என் மகள்
கட்டிடங்கள்
பின்னால் ஓடுவதாக
ஆச்சர்யம் காட்டுகிறாள்..!”

                                         -  பா. ராஜா.


** ** ** ** **

No comments:

Post a Comment