எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 10 November 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)


“பிடிக்கவில்லை திரைப்படம்
பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்...
பிடித்திருக்கிறது
உன்னுடன் உட்கார்ந்திருப்பது.

மோசமாகத் திட்டினேன்
தீப்பெட்டி கேட்ட போது...
சிரித்து மறுத்து
நீ புகைத்து உதிர்த்த
வெண் சாம்பலையும்
சிகரெட் துண்டையும்
பார்த்திருந்தல் தரும்
சிலிர்ப்புக்காகத்
தெரிந்தே தினமும்
பெருக்காமல் விட்டு விடுகிறேன்
அந்த ஜன்னலோரத்தை மட்டும்..!”

- இளம்பிறை (பனிக்காலப்பதிவுகள்)

No comments:

Post a Comment