எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 25 November 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)


“கணவன் சரியில்லை
மனைவி குற்றச்சாட்டு.
மனைவி சரியில்லை
கணவன் குற்றச்சாட்டு.
பாவம் பிள்ளைகள்...
யாரிடம் சொல்வார்கள்
தாய், தந்தை
சரியில்லை என்று..!”

            - வே. பாலமணிகண்டன்.

No comments:

Post a Comment