எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 27 September 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)


“தீக்குளித்த
சீதையால்
நிருபணமானது
இராவணனின்
கற்பு..!”

No comments:

Post a Comment