எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 8 October 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (சுஜாதாவின் சைஃபிகூ கவிதை)


விஞ்ஞானம் சம்பந்தமான ஹைக்கூக்கள் சைஃபிகூ எனப்படுகின்றன... 
இதில் சுஜாதாவின் முயற்சி:


“சந்திரனில் இறங்கினேன்
பூமியில் புறப்படும்போது
கதவைப்பூட்டினேனா?

No comments:

Post a Comment