எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 3 October 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)

“ஆறுதல் சொல்ல
ஆள் இருந்தால்
அழுவது கூட
சுகம்தான்..!”

No comments:

Post a comment