எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 18 August 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)


“பெண் குழந்தைகள்
அலங்காரத்தையும்,
ஆண் குழந்தைகள்
அதிகாரத்தையும்
கற்றுக்கொள்கிறார்கள்...
யாரும் சொல்லித்தராமலே..!”

                           - கவிதா பாரதி.

No comments:

Post a Comment