எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 31 July 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (ட்விட்டுகள்)

1.     “குழந்தைகளை சந்தோசமாகக்
குளிக்கவைக்கும் கலை,
ஒரு சில பெண்களுக்கே
தெரிந்திருக்கிறது..!

மத்த லேடீஸுக்குப்
பத்துப் பாத்திரம் மாதிரிதான்.
கதறக் கதற..!” 
(twitter.com/tamilreporter)
              
2.     “ஆண்களுக்குக் குடித்தவுடனும்...
பெண்களுக்கு குளித்தவுடனும்...
வேஷம் கலைந்துவிடுகிறது..!”
 (twitter.com/venkatapy)

No comments:

Post a Comment