எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 29 June 2015

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)


பயணம்...
“கிழிந்த
ரூபாய் நோட்டு
ஒன்று...

ஏமாற்றுக்காரர்களை
உருவாக்கிக்கொண்டே
செல்கிறது..!"

         -   (twitter.com/SENTHIL_WIN).

No comments:

Post a Comment