எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 24 May 2015

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள்)


தயக்கம்
“மினரல் வாட்டர்
வைத்திருப்பவர்களிடம்
தாகத்திற்கு தண்ணீர்
கேட்க தயக்கமாக
இருக்கிறது..!”
                    -   மணிகண்டபிரபு.


நிறைவு
“காலியாய்
வீடு திரும்பும்
லஞ்ச் பாக்ஸில்
நிறைகிறது
பெற்ற வயிறு..!”

                -  கர்ணாசக்தி.

No comments:

Post a Comment