எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 7 March 2015

ஹெல்மெட் செயல்கள்...


“பைக் சாவியோ...
கார் சாவியோ...
மற்றவர்களிடம்
கொடுக்கும் போது
அவர்கள் கைகளில்
வாங்கிக்கொள்ளாமல்
சாவியை
எதன் மீதாவது
வைக்கச் சொல்லி
எடுத்துச்செல்லும்போது
ஏதோவொரு
அசம்பாவிதத்தை
நினைவூட்டி
செல்கிறார்கள்..!”

-     K. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment