எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 25 February 2015

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)


“கூண்டுக் கிளிகள்
உங்களிடம்
என்ன பேசிவிடப்போகிறது?
திறந்து விடுங்கள்
என்பதைத் தவிர்த்து..!”

                             -   ரவி உதயன்.

No comments:

Post a Comment