எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 9 February 2015

வெளிச்சம்


“எப்போதும்
இருட்டாக
இருக்கும்
சிவன் கோவில்
இன்று வெளிச்சமாக
இருந்தாலும்...

உபய எழுத்துக்களின்
புகழ் வெளிச்சத்தில்
சற்றே ஒளி இழந்துதான்
விடுகின்றன
டியூப் லைட்கள்..!”
      -  K. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment