எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 6 November 2015

படித்ததில் பிடித்தவை (அதுதான் வாழ்க்கை - கவிஞர். அப்துல் ர‌குமான் கவிதை)


அதுதான் வாழ்க்கை...
“க‌டைசிப் ப‌க்க‌ங்க‌ள்
கிழிந்துபோன‌
துப்ப‌றியும் ந‌வீன‌த்தை
தெரியாம‌ல் எடுத்துப்
ப‌டித்திருக்கிறீர்க‌ளா..?

அதுதான் வாழ்க்கை..!”
-  கவிஞர். அப்துல் ர‌குமான்.

No comments:

Post a Comment