எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 4 November 2018

படித்ததில் பிடித்தவை (நினைவில் விழும் கற்கள் – கவிஞர் இளம்பிறை கவிதை)நினைவில் விழும் கற்கள்

இப்போது நினைத்தாலும்
வருத்தமாக உள்ளது...

காய வைத்த தானியங்களை
காவல் காக்கும் சிறுமியாக
காக்கைக் குருவிகள் மீது
கல்லெறிந்து கொண்டிருந்ததை..!

-   இளம்பிறை, சாட்டியக்குடி.

No comments:

Post a Comment