எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 27 September 2015

மதம் பிடித்த பைக்


“சற்றே கஷ்டப்பட்டுதான்
எடுக்க வேண்டியிருந்தது
மக்கா-மதீனா ஸ்டிக்கரை
ரஹ்மானிடமிருந்து வாங்கிய
அந்த பைக்கிலிருந்து...

எனக்கான இஷ்ட தெய்வம்
பிள்ளையார் ஸ்டிக்கரை
ஒட்டியப்பின் இரண்டு
மாதம்தான் இருந்தது
அந்த பைக் என்னிடம்...

வாங்கிய பீட்டர்
பிள்ளையாரை எடுத்து விட்டு
இந்நேரம் ஒட்டியிருப்பார்
வேளாங்கண்ணி மாதாவை..!”

     -     K. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment