எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 26 January 2018

ஒரு குழந்தையின் வருகை...


“திறந்திருக்கும் கேட் வழியாக
வேகமாக தெருவுக்கு வரும் பந்து...

தெரு வழியாக செல்லும்
எனது இரு சக்கர வாகனத்தின்
வேகத்தை உடனே குறைக்க
வைக்கிறது...

பந்துக்கு பின்னாலே
ஒரு குழந்தை வேகமாக
ஓடி வருமென்று..!”

   -    கி. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment