எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 14 March 2016

படித்ததில் பிடித்தவை (ஊஞ்சல் - கவிதை)


ஊஞ்சல்
“ஒற்றை மகளைக்
கட்டிக்கொடுத்த வீடுகளில்
மகள் ஆடிய ஊஞ்சல்களில்
நிச்சயம்
ஒரு ‘டெடிபியர்’
ஆடிக்கொண்டிருக்கும்,
அந்த மகளைப் பற்றிய
கதைகளைச்
சொல்லிக்கொண்டு..!”

- ஆர். ஜவஹர் பிரேம்குமார்.

No comments:

Post a Comment