எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 20 May 2018

கான்க்ரிட் கனவுகள்...


"கண்ணாடிக்கு வெளியே
காற்றில்
அசைந்து ஆடும்
மரங்களும் செடிகளும்
இயற்கையை
தவறவிட்ட என்னை
வருத்தப்பட வைக்கின்றன...

குளீரூட்டப்பட்ட
அலுவலகத்தின்
கண்ணாடி அறையில்
நான்..!"
             
-  கி. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment