எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 4 March 2017

படித்ததில் பிடித்தவை (மற்றுமொரு அடிமை - கனிமொழி கவிதை)


மற்றுமொரு அடிமை

"சட்டாம்பிள்ளையாய்
அம்மா.

சிறைக் காவலராய்
அப்பா.

அறிவுச் சலவைக்குப்
படிப்பு.

கைகொட்டிச் சிரித்து அடக்கி
வைக்கச் சுற்றம்.

சிலுவையின் ஆணி தகர்த்து
இறங்கி வந்தால்
கையில் தாலிக் கயிற்றோடு
கணவன்.

உன் கருவறைக்குள்
மற்றுமொரு
அடிமை..!"

                                       - கனிமொழி.

No comments:

Post a Comment